Werkleerschool Amsterdam | Sarphatistraat 41 | 1018 EW Amsterdam | Nederland | 020-6264642

Kosten

KOSTEN

Voor de deelnemers

De schoolboeken krijg je in bruikleen, als je die aan het einde van de opleiding weer netjes inlevert zijn er geen kosten aan verbonden.

 

Voor de leerbedrijven

De erkende leerbedrijven betalen per deelnemer per jaar € 2250,-- .  Door diverse regelingen kan dit bedrag door de leerbedrijven teruggevorderd worden.   Allereerst is van toepassing op de cursisten die een mbo opleiding met de bbl variant (gaan) volgen- en daar gaat het hier over- de subsidieregeling Praktijkleren.   De regeling richt zich vooral op de kwetsbaarste groepen en heeft ten doel het stimuleren van bedrijven tot het bieden van werkleerplaatsen. Elk bedrijf dat een correcte aanvraag doet, krijgt in principe subsidie. De aanvraag kan éénmaal per jaar acteraf gedaan worden. Het maximale bedrag per cursisten bedraagt € 2550. Voor nadere info over onder meer voorwaarden en tijstippen zie www.rvo.nl  of het informatieblad van de Werkleerschool. Wij sturen u een reminder wanneer u de subsidie kunt aanvragen.De regering heeft onlangs besloten dat de regeling is verlengd tot 2023.

 

 

Voor de werkleerschool

Wij betalen het schoolgeld uit de bijdrage van de leerbedrijven.